“Бизнес Кегля -2019”

2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 15 “Бизнес Кегля -2019” atly bowling boýunça turnuri geçirildi. Ak Tam Hojalyk Jemgyýetinden Sanly Çözgüt we Premium ugurlary türkmen telekeçileriniň arasynda geçen turnira gatnaşdylar.

Pikiriňizi goşuň

Siziň email salgyňyz görkezilmeýär. Hökmany doldurylmalylary *