info@aktam.biz/+99312754205

Täze ýyl ýarmarkasy

20191207_200347

2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 7-nde Birleşen Milletler guramasynyň we Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Ýeňme” guramasy bilen bilelikde guramagynda zehinli mümkinçilikleri çäkli adamlary goldamak niýeti bilen gurnalyp, Türkmenistanyň ähli çüňkinden 40-dan gowrak gatnaşyjylar öz taýýarlan el işlerini satuwa goýdular.