“Eni Türkmenistan Limited” fontan armaturalary bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy 10 000 PSI basyşy saklamaga ukyply guýy enjamlary we fontan armaturalary bilen üpjün etmek we gurnamak boýunça №10085471 tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 21-nji fewraly, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: bahar.nuriyeva@eni.tm; moez.sdouga@eni.tm;

 Türkmenistan, Aşgabat ş.
Internet salgysy: https://business.com.tm

Pikiriňizi goşuň

Siziň email salgyňyz görkezilmeýär. Hökmany doldurylmalylary *