info@aktam.biz/+99312754205

Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk köçesiniň 30-njy A jaýy

+99312481569; +99312481579

TAU | FITNESS KLUB

TAU Fitness Kluby Siziň bedeniňiziň gerekli zatlary üçin alada eder. Biziň ýokary derejeli hünärmenlerimiz Size elmydama kömek etmeklige taýýar. Bu Fitness Klubda sagdyn we ruhubelent bolmagy üçin ýene-de birnäçe hödürlenýän meýilnamalar bar. Siziň türgenleşikde gazanan netijäniň biziň işimiziň netijesi. Goşmaça meýilnamalar özüňizi oňat duýmaklykda kömek eder. 

  • Biziň Fitness Klubumyzda ýokary hili sport gurallaryny ulanmaklyga mümkinçilik gazanarsyňyz.
  • Şahsy tälimçiler

Bize ýazylyp bilersiňiz